Wir haben 300 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 48 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 355 cm
Akumulacija Borovik Vuka 822 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 600 cm
Aljmas Donau (Dunav) 687 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 680 cm
Bačica Akumulacija Bačica 372 cm
Badljevina Bijela 23 cm
Batina Donau (Dunav) 609 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 591 cm
Belisce Donau (Drava) 498 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 494 cm
Berberov Buk Zrmanja 57 cm 6.82 m³/s
Bilaj Lika 138 cm
Bjelovar Bjelovarska 23 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 304 cm
Božjakovina Zelina 24 cm
Bračak Krapina 36 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4010 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9272 cm
Bročice Retencija Trstik 97 cm
Brodarci Kupa 61 cm
Brod Na Kupi Kupica 61 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 40 cm
Brzet Novljanska Ričina 43 cm
čačinci Potok Vojlovica 55 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -26 cm
čaglin Londža 23 cm
čazma česma -51 cm
Cerna Biđ 198 cm
Cernik šumetlica 12 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 9 cm
česma Ušće česma 50 cm
čikotina Lađa Cetina 113 cm 9.37 m³/s
čovići Gacka 103 cm
Crnac Sava 169 cm
Crnac Save (сава, Sava) 127 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 123 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 8 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 39 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 139 cm
Cs Rožec Retencija žutica 40 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 133 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 6 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 109 cm
đale Cetina 1079 cm
Dalj Donau (Dunav) 795 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 817 cm
Daruvar Toplica 11 cm
Davor Sava 440 cm
Davor Save (сава, Sava) 402 cm
đelekovec Segovina 71 cm
Dobretin Una 63 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 107 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 74 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 119 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 364 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 405 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 369 cm
Dragotin Breznica 80 cm
Drastin Rječina 80 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -88 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -156 cm 279 m³/s
Dubrava štefanovec 9 cm
Dubravica Pazinski Potok 38 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 5 cm
đurmanec Krapinica 11 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 45 cm 1.11 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 263 cm
Frkljevci Orljava 47 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 205 cm
Goričan Mura 276 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 138 cm
Grab 1 Grab delayed
Grabarje Glogovica 24 cm
Gračac 2 Otuča 16 cm
Gradac Vrbova 40 cm
Grobnik Posert 100 cm
Gruda Uzv. Konavočica 2 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 36 cm
Gunja Sava 434 cm
Gunja Save (сава, Sava) 417 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 415 cm
Gusce Sava 321 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 270 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 261 cm
Gvozd Trepča 17 cm
Han Cetina 47 cm 19.84 m³/s
Hrvatska Dubica Una -161 cm
Hrvatska Kostajnica Una 76 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 80 cm
Hrvatsko Kupa 46 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 12 cm
Hum Na Sutli Sutla 19 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 561 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 607 cm
Ilova Ilova 33 cm
Istarske Toplice Mirna 91 cm
Izvor žrnovnica 77 cm 0.41 m³/s
Izvor Gacke Gacka 71 cm
Izvor Kupice Kupica 29 cm
Izvor Rječine Rječina 22 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -16 cm
Jamnička Kiselica Kupa 160 cm
Janja Lipa Pakra 35 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 300 cm
Jasenovac Sava 348 cm
Jelengrad Vučica 403 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 146 cm
Juzbašići Mrežnica 56 cm
Kamanje Kupa 91 cm
Kamenmost Vrljika -3 cm
Kamenolom Bijela 16 cm
Karlovac Korana 301 cm
Karlovac Kupa 19 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 114 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -2 cm 7.49 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 35 cm
Koretići Bregana 27 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 94 cm
Krkanec Plitvica 58 cm
Krupa Krupa 68 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 131 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -82 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 34 cm
Kupari Kupa 57 cm
Kupljenovo Krapina 73 cm
Kusonje Pakra 7 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 27 cm
Laboratorij žrnovnica 74 cm 0.4 m³/s
Ladešić Draga Kupa 71 cm
Lazina Brana Kupčina 22 cm
Lepoglava Bednja 27 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 89 cm
Lipovac Bosut 182 cm
Ljubanj Spačva 196 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 57 cm
Lonjica Most Lonja 39 cm
Ludbreg Bednja 9 cm
Luke Gornja Dobra 76 cm
Luketići Korana 72 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 409 cm
Majdan Jadro 40 cm
Martinovo Selo Rječina 4 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 63 cm
Maslenjača Ilova 25 cm
Medsave Save (сава, Sava) -177 cm
Metković Neretva 82 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 30 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9052 cm
Mokro Polje Zrmanja 65 cm 1.53 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 368 cm
Most Budak (Avs) Lika 104 cm
Most Buzet Mirna 68 cm
Moste I Ljubljanica 88 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 99 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 27 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 295 cm
Mutvica Raša 46 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9411 cm
Narta česma 170 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -2 cm
Nijemci Bosut 170 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 310 cm
Obrovac Zrmanja 107 cm
Odra Odra 198 cm
Opačac Vrljika 102 cm 3.88 m³/s
Opuzen Neretva 69 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 60 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 83 cm 8.5 m³/s
Osijek Donau (Drava) 426 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 426 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 98 cm
Pavića Most Cetina 74 cm 6.31 m³/s
Pavlovac česma 84 cm
Pengari Mirna 30 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2792 cm
Petnja Akumulacija Petnja 784 cm
Piljenice Pakra 49 cm
Plesmo Retencija Opeka 9067 cm
Pleternica Londža 39 cm
Plovanija Dragonja 32 cm
Podbadanj Dubračina
Podsused Save (сава, Sava) -108 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 20 cm 0.06 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 66 cm
Ponte Porton Mirna 86 cm
Popovec Kašina 10 cm
Požega Orljava 15 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 168 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš
Pribanjci Kupa 24 cm
Rastoke Slunjčica 22 cm
Rečica 2 Kupa 115 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9317 cm
Resnik Londža 24 cm
Retencija Kupčina Kupčina 67 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 65 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -14 cm
Rušani županijski Kanal 109 cm
Samobor Gradna 19 cm
Selište (Avs) Lika 48311 cm
Selo Kupa Kupa 27 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra -2 cm
Sifon Odra Odra 69 cm
široka Rijeka Glina 31 cm
šišinec Kupa 240 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 43 cm
Slavonski Brod Donau 297 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 270 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 267 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 323 cm
Slavonski Samac Save 92 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 60 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 24 cm
Sloboština Orljava 47 cm
Slunj Uzvodni Korana 45 cm
španjuša Tisovac 10 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 20 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 260 cm
Staševica Matica Vrgorska 86 cm
Stative Donje Donja Dobra 47 cm
štivica Kanal Crnac 58 cm
štrbački Buk Una 88 cm
Strmac Kupčina 8 cm
Struga Banska Una 85 cm
Strug - Batinske Rog 72 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8968 cm
Stružec Kanal Obžev -63 cm
Stubičke Toplice Topličina 2 cm
Sunja Sunja 114 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 12 cm
Tikveš Donau (Dunav) 619 cm
Titov Trg Rječina 71 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 142 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 63 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 88 cm
Trilj žičara Cetina 81 cm 62.29 m³/s
Tuhovec Bednja 65 cm
Tunel čepić Boljunčica -12 cm
Turkovići Gornja Dobra 58 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 57 cm
Tvornica Papira Rječina 111 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 350 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 606 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -166 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 119 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 98 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 69 cm
Valići Rječina 22554 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 225 cm
Vaška županijski Kanal 70 cm
Velemerić Korana 60 cm
Velika Veličanka 14 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 36 cm
Veliko Vukovje Ilova 88 cm
Veljun Korana 116 cm
Veljun (Dhmz) Korana 119 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 50 cm
Vinkovci Bosut 164 cm
Vivoze Gacka 120 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 692 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 782 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 722 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 757 cm
Vranovina Glina 79 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 438 cm
Vrpolje Biđ 163 cm
Vuka Vuka 140 cm
Vukovar Donau (Dunav) 609 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 596 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -145 cm
Zagreb Vrapčak 41 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -142 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 50 cm
Zamost2 čabranka 62 cm
Zapeć Kupa 69 cm
Zelenjak Sutla 84 cm
železnica Bednja 26 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 308 cm