We found 79 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 145.9 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 126 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 126.1 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save 79.9 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 162.3 cm
Hs Bihać Una 66 cm
Hs Bioštica Bosna 56 cm 10.03 m³/s
Hs Bistrica Vrbas 30.7 cm 3.61 m³/s
Hs Blažuj Bosna 29.6 cm 2.29 m³/s
Hs Bliha Bliha 29.8 cm 2.01 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 118.3 cm 170.65 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 156 cm 201.45 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 56.7 cm 13.62 m³/s
Hs Butile N M Bosna 167.8 cm 46.01 m³/s
Hs Daljan Vrbas 54.7 cm 16.45 m³/s
Hs Doglodi Bosna 21.2 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Bosna 52.9 cm 0.22 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 163.5 cm
Hs Drvar Una 89.1 cm 13.39 m³/s
Hs Fojnica Bosna 70.5 cm
Hs Goražde Drina 124.6 cm 436.01 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas 7.1 cm 3.69 m³/s
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save 489.2 cm
Hs Hrustovo Una 123 cm 23.21 m³/s
Hs Ilidža Bosna 75.1 cm 17.1 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 44.2 cm
Hs Kakanj N B Bosna 155.4 cm 96.17 m³/s
Hs Kakanj N Zg Bosna 5.2 cm
Hs Kaloševići Bosna 85.4 cm 9.94 m³/s
Hs Karanovac Bosna 126.7 cm
Hs Karuše Bosna 53.2 cm
Hs Kladanj Drina 45.4 cm
Hs Ključ Una 102.4 cm 52.56 m³/s
Hs Klokot Una 210 cm 25.86 m³/s
Hs Kolina Drina 42.8 cm
Hs Kosova Bosna 110.6 cm
Hs Kostela Una 169 cm
Hs Kozluk Vrbas -15.9 cm 24.65 m³/s
Hs Kralje Una 278.8 cm 169.48 m³/s
Hs Krušnica Una 161.6 cm 31.52 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 146 cm 96.69 m³/s
Hs Liješnica Bosna 58.3 cm
Hs Ljubnići Bosna 123.9 cm 49.57 m³/s
Hs Maglaj Bosna 163.3 cm 161.04 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 103 cm 164.59 m³/s
Hs Maoča Bosna 153.4 cm
Hs Martin Brod Una 202.1 cm 99.05 m³/s
Hs Modrac Bosna 85.8 cm 11.61 m³/s
Hs Obre Bosna 32.4 cm
Hs Olovo Bosna 96.2 cm 15.17 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna 88.5 cm 24.77 m³/s
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 684 cm
Hs Podlugovi Bosna 48 cm 3.45 m³/s
Hs Podteljig Bosna 72.4 cm 3.43 m³/s
Hs Prača Drina 71.5 cm
Hs Raspotočje Bosna 108.7 cm 121.62 m³/s
Hs Ripač Una 148.4 cm 144.65 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 117.7 cm 57.01 m³/s
Hs šamac Bosna 589.9 cm
Hs Sanica Una 119.6 cm 21.32 m³/s
Hs Sanski Most Una 174 cm 113.25 m³/s
Hs Semizovac Bosna 29.5 cm 1.62 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 36.1 cm 0.44 m³/s
Hs Stipovići Bosna 110.8 cm
Hs Strašanj Bosna 45.3 cm 4.9 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save 180.4 cm 1327.74 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 106.2 cm
Hs Travnik Bosna 60.6 cm
Hs Turija Bosna 28.9 cm
Hs Velika Kladuša Glina 33.4 cm
Hs Veseočica Vrbas 63.4 cm 3.33 m³/s
Hs Visoko N B Bosna 86 cm 101.48 m³/s
Hs Visoko N F Bosna 32.3 cm 26.3 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna 41 cm 13.73 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 53.8 cm 11.98 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 121 cm 112.61 m³/s
Hs Zavidovići N K Bosna 40.5 cm
Hs žepče Bosna 123.2 cm 130.03 m³/s
Hs živinice Bosna 67.7 cm