We found 87 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'.

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Kanal Svilaj 110.5 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica -1.1 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 5.4 cm
Cs Tolisa - Tolisa Kanal Tolisa -4 cm
Cs Zorice Kanal Zorice 55.9 cm
Hs Bihać Una 38 cm
Hs Bioštica Bioštica 18 cm 2.41 m³/s
Hs Bistrica Bistrica 15.5 cm 1.63 m³/s
Hs Blažuj Zujevina 7.4 cm 0.22 m³/s
Hs Bliha Bliha 24.4 cm 1.4 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 72.1 cm 73.81 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 123.4 cm 125.73 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 32.1 cm 4.94 m³/s
Hs Butile N M Miljacka 32.3 cm 46.01 m³/s
Hs Butmir Tilava 43.3 cm
Hs Dabar Dabar 19.3 cm
Hs Daljan Vrbas 25.6 cm 8.5 m³/s
Hs Doglodi Dobrinja -3.5 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Oskova 28.5 cm 0.12 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 49.2 cm 35.91 m³/s
Hs Drvar Unac 7.2 cm 0.37 m³/s
Hs Fojnica Dragača 57.2 cm 0.82 m³/s
Hs Goražde Drina 13 cm 56.81 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas -4.4 cm 1.64 m³/s
Hs Grebnice Save (сава, Sava) 369.7 cm
Hs Hazna - Akumulacija Jezero Hazna 691.4 cm
Hs Hrustovo Sanica 80 cm 6.51 m³/s
Hs Ilidža željeznica 48.6 cm 4.22 m³/s
Hs Ilijaš Misoča 19.3 cm
Hs Kakanj N B Bosna 78.1 cm 24.57 m³/s
Hs Kakanj N Zg Zgošća 1.7 cm 0.19 m³/s
Hs Kaloševići Usora 72.4 cm 3.98 m³/s
Hs Karanovac Spreča 80.5 cm 10.17 m³/s
Hs Kladanj Drinjača 31 cm
Hs Ključ Sana 9.9 cm 7.99 m³/s
Hs Klokot Klokot 148.6 cm 16.02 m³/s
Hs Kolina Kolunska Rijeka 25.3 cm
Hs Kosova Bosna 27.6 cm
Hs Kostela Una 125 cm
Hs Kozluk Vrbas -50 cm 9.9 m³/s
Hs Kralje Una 188.5 cm 76.08 m³/s
Hs Krušnica Krušnica 146.9 cm 27.25 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 72 cm 24.52 m³/s
Hs Liješnica Lješnica 44.5 cm
Hs Ljubnići Bosna 48.3 cm 9.66 m³/s
Hs Maglaj Bosna 62.8 cm 34.4 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 43 cm 54.99 m³/s
Hs Maoča Krivaja 81.6 cm 4.91 m³/s
Hs Martin Brod Una 112.1 cm 25.09 m³/s
Hs Merdani Lašva 40.3 cm
Hs Modrac Spreča 51.1 cm 3.2 m³/s
Hs Modrac - Akumulacija - Jp Spreca Spreča 318.6 cm
Hs Obre Trstionica 34.4 cm 2.98 m³/s
Hs Olovo Krivaja 43.7 cm 3.73 m³/s
Hs Olovske Luke Stupčanica 63.2 cm 16.32 m³/s
Hs Orašje Save (сава, Sava) 552.9 cm
Hs Osjek Bosna 69.7 cm
Hs Podlugovi Stavnja 26.4 cm 0.77 m³/s
Hs Podteljig Crna Rijeka 38.1 cm 0.47 m³/s
Hs Prača Prača 16.9 cm
Hs Raspotočje Bosna 41.1 cm 34.57 m³/s
Hs Ripač Una 91.3 cm 59.45 m³/s
Hs Rmanj Manastir Unac 54.2 cm 11.79 m³/s
Hs šamac Bosna 484.4 cm
Hs Sanica Sanica 68.4 cm 6.57 m³/s
Hs Sanski Most Sana 99 cm 25.35 m³/s
Hs Semizovac Ljubina 9.5 cm 0.34 m³/s
Hs Srebrenik Tinja 28.5 cm 0.28 m³/s
Hs Stipovići Gostović 75 cm 1.98 m³/s
Hs Strašanj Spreča 8.5 cm 1.03 m³/s
Hs Svilaj Save (сава, Sava) 133.3 cm 1160.11 m³/s
Hs Tešanjka Usora 87.3 cm
Hs Travnik Lašva 54.9 cm 0.73 m³/s
Hs Trnovo željeznica 18.4 cm
Hs Tržačka Raštela Korana 64.1 cm
Hs Turija Turija 16 cm 0.32 m³/s
Hs Velika Kladuša Kladušnica 8.9 cm
Hs Veseočica Veseočica 46.1 cm 1.76 m³/s
Hs Vidara - Akumulacija Jezero Vidara 433.1 cm
Hs Visoko N B Bosna 35 cm 15.79 m³/s
Hs Visoko N F Fojnička Rijeka delayed
Hs Vodoprivreda Miljacka 15 cm 2.78 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 19.6 cm 2.45 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 50 cm 27.56 m³/s
Hs Zavidovići N K Krivaja -0.8 cm 5.22 m³/s
Hs Žepče Bosna delayed
Hs živinice Gostelja 50.3 cm 0.75 m³/s