We found 8 actual water levels for 'Kosovo'

KOSOVO

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjonaj Drini Bardhe 303.1 cm
Grykë E Rugovës Bistrica Pejes 122.4 cm
Hani Elezit Lepenci 102.9 cm
Këpuz Drini Bardhe 175 cm
Konqul Morava Binces 297.1 cm
Leposaviç Ibri 256.8 cm
Lluzhan Llap 73.7 cm
Shipashnicë Desivojcë 42.9 cm