Wir haben 305 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 101 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 243 cm
Akumulacija Borovik Vuka 740 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 623 cm
Aljmas Donau (Dunav) 171 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 151 cm
Bačica Akumulacija Bačica 399 cm
Badljevina Bijela 65 cm
Batina Donau (Dunav) 107 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 115 cm
Batinske Rog-Strug 70 cm
Belisce Donau (Drava) 58 cm
Belišće (Dhmz) Drava 88 cm
Berberov Buk Zrmanja 71 cm 18.67 m³/s
Bilaj Lika 143 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 59 cm
Božjakovina Zelina 32 cm
Bračak Krapina 28 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4000 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7909 cm
Bregana Remont Bregana 26 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9368 cm
Bročice Retencija Trstik 267 cm
Brodarci Kupa 99 cm
Brod Na Kupi Kupica 65 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 45 cm
Brzet Novljanska Ričina 29 cm
čačinci Potok Vojlovica 101 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -9 cm
čaglin Londža 23 cm
čazma česma -31 cm
Cerna Biđ 138 cm
Cernik šumetlica 8 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma 121 cm
čikotina Lađa Cetina 107 cm 7.73 m³/s
čovići Gacka 100 cm
Crnac Drau (Sava) 159 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 86 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 83 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 86 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 40 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 216 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 222 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 37 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 105 cm
đale Cetina 962 cm
Dalj Donau (Dunav) 310 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 316 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 442 cm
Davor Drau (Sava) 541 cm
đelekovec Segovina 68 cm
Dobretin Una 84 cm
Donja Dubrava Drava -114 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 84 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 49 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -85 cm
Donji Miholjac Drava -45 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -50 cm
Dragotin Breznica 84 cm
Drastin Rječina 90 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -146 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -201 cm 161 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 33 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -100 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 55 cm 2.6 m³/s
Eminovci Kaptolka 16 cm
Farkašić Kupa 308 cm
Frkljevci Orljava 73 cm
Garešnica Ilova 25 cm
Glina Glina 203 cm
Goričan Mura 103 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 318 cm
Grab 1 Grab 62 cm 3.86 m³/s
Grabarje Glogovica 41 cm
Gračac 2 Otuča 29 cm
Gradac Vrbova 78 cm
Grobnik Posert 87 cm
Gruda Uzv. Konavočica 35 cm 0.34 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 29 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 556 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 620 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 534 cm
Gusce Drau (Sava) 330 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 246 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 239 cm
Gvozd Trepča 29 cm
Han Cetina 166 cm 124.33 m³/s
Hrvatska Dubica Una -8 cm
Hrvatska Kostajnica Una 136 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 143 cm
Hrvatsko Kupa 59 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 16 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok Donau (Dunav) 194 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 193 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 188 cm
Istarske Toplice Mirna 23 cm
Izvor žrnovnica 103 cm 1.45 m³/s
Izvor Gacke Gacka 65 cm
Izvor Kupice Kupica 28 cm
Izvor Rječine Rječina 27 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 141 cm
Janja Lipa Pakra 72 cm
Jankovića Buk Zrmanja 108 cm 57.03 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 327 cm
Jasenovac Drau (Sava) 416 cm
Jelengrad Vučica 28 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 105 cm
Juzbašići Mrežnica 83 cm
Kamanje Kupa 93 cm
Kamenmost Vrljika 38 cm
Kamenolom Bijela 23 cm
Karlovac Korana 320 cm
Karlovac Kupa 98 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 155 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 14 cm 18.02 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 27 cm
Koretići Bregana 28 cm
Koritna Glogovnica 48 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 120 cm
Krkanec Plitvica 60 cm
Krupa Krupa 71 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 126 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -44 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 22 cm
Kupari Kupa 62 cm
Kupljenovo Krapina 72 cm
Kusonje Pakra 12 cm
Kutina Kutinica 12 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 37 cm
Laboratorij žrnovnica 87 cm 1.48 m³/s
Ladešić Draga Kupa 77 cm
Lazina Brana Kupčina 27 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 159 cm
Lipovac Bosut 233 cm
Ljubanj Spačva 252 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 140 cm
Lonjica Most Lonja 39 cm
Ludbreg Bednja
Luke Gornja Dobra 94 cm
Luketići Korana 92 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 445 cm
Majdan Jadro 35 cm
Martinovo Selo Rječina 11 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 74 cm
Maslenjača Ilova 30 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -224 cm
Metković Neretva 120 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 39 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9127 cm
Mokro Polje Zrmanja 74 cm 1.04 m³/s
Moslavina Drava -40 cm
Most Budak (Avs) Lika 820 cm
Most Buzet Mirna 49 cm
Moste I Ljubljanica 59 cm
Most Raša Raša -20 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 64 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 145 cm
Mutvica Raša 19 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9414 cm
Narta česma 201 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 14 cm
Nijemci Bosut 231 cm
Novo Virje Skela Drava 63 cm
Obrovac Zrmanja 66 cm
Odra Odra 174 cm
Opačac Vrljika 108 cm 6.13 m³/s
Opuzen Neretva 98 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 12 cm
Orlovac Ruda Velika 160 cm 31.38 m³/s
Osijek Donau (Drava) -71 cm
Osijek (Dhmz) Drava -55 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 163 cm
Pavića Most Cetina 77 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 58 cm
Pengari Mirna 18 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2515 cm
Petnja Akumulacija Petnja 794 cm
Piljenice Pakra 79 cm
Plesmo Retencija Opeka 9101 cm
Pleternica Londža 57 cm
Plovanija Dragonja
Podbadanj Dubračina 73 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -196 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 38 cm 0.89 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 52 cm
Ponte Porton Mirna -30 cm
Popovec Kašina 16 cm
Potpićan Raša 70 cm
Požega Orljava 39 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 94 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 26 cm
Rastoke Slunjčica 29 cm
Rečica 2 Kupa 151 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9356 cm
Resnik Londža 27 cm
Retencija Kupčina Kupčina 62 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 54 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -127 cm
Rušani županijski Kanal 124 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48341 cm
Selo Kupa Kupa 56 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Odra 114 cm
Sifon Odra Ok Odra -10 cm
široka Rijeka Glina 63 cm
šišinec Kupa 298 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 70 cm
Slavonski Brod Donau 401 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 309 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 308 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 448 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 359 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 162 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 39 cm
Sloboština Orljava 65 cm
Slunj Uzvodni Korana 82 cm
španjuša Tisovac 13 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 16 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 402 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 388 cm
Staševica Matica Vrgorska 148 cm
Stative Donje Donja Dobra 107 cm
štivica Kanal Crnac 77 cm
štrbački Buk Una 117 cm
Strmac Kupčina 3 cm
Struga Banska Una 145 cm
Strug - Batinske Rog 68 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9001 cm
Stružec Kanal Obžev 32 cm
Stubičke Toplice Topličina 7 cm
Sunja Sunja 109 cm
Terezino Polje Drava -308 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -314 cm
Titov Trg Rječina 44 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 156 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 171 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 204 cm
Trilj žičara Cetina 178 cm 147.48 m³/s
Tuhovec Bednja 55 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 74 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 73 cm
Tvornica Papira Rječina 112 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 342 cm
Ustava črnec črnec 121 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 100 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 150 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -286 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 95 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 142 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 82 cm
Valići Rječina 22620 cm
Vaška županijski Kanal 79 cm
Velemerić Korana 97 cm
Velika Veličanka 21 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 8 cm
Veliko Vukovje Ilova 131 cm
Veljun Korana 144 cm
Veljun (Dhmz) Korana 148 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 24 cm
Vinkovci Bosut 104 cm
Vivoze Gacka 143 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 284 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 270 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 331 cm
Vranovina Glina 98 cm
Vrbovka Drava 92 cm
Vrpolje Biđ 180 cm
Vuka Vuka 149 cm
Vukovar Donau (Dunav) 163 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 144 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -214 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -213 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 33 cm
Zamost2 čabranka 55 cm
Zapeć Kupa 73 cm
žegar Nizv. Zrmanja 84 cm
Zelenjak Sutla 78 cm
železnica Bednja 29 cm
Zlatar Bistrica Krapina 76 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 424 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm