We found 302 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 44 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 313 cm
Akumulacija Borovik Vuka 801 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 591 cm
Aljmas Donau (Dunav) 359 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 355 cm
Bačica Akumulacija Bačica 352 cm
Badljevina Bijela 23 cm
Batina Donau (Dunav) 298 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 293 cm
Belisce Donau (Drava) 353 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 336 cm
Berberov Buk Zrmanja 56 cm 6.2 m³/s
Bilaj Lika 128 cm
Bjelovar Bjelovarska 21 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 242 cm
Božjakovina Zelina 27 cm
Bračak Krapina 37 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4007 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7841 cm
Bregana Remont Bregana 27 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9199 cm
Bročice Retencija Trstik 95 cm
Brodarci Kupa 54 cm
Brod Na Kupi Kupica 55 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 27 cm
čačinci Potok Vojlovica 52 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -26 cm
čaglin Londža 5 cm
čazma česma -32 cm
Cerna Biđ 191 cm
Cernik šumetlica 13 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 4 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 68 cm
Crnac Sava 43 cm
Crnac Save (сава, Sava) 26 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 22 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 11 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 38 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 165 cm
Cs Rožec Retencija žutica 39 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 90 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 15 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 94 cm
đale Cetina 950 cm
Dalj Donau (Dunav) 490 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 505 cm
Daruvar Toplica 10 cm
Davor Sava 290 cm
Davor Save (сава, Sava) 272 cm
đelekovec Segovina 62 cm
Dobretin Una 55 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 51 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 63 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 131 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 233 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 238 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 234 cm
Dragotin Breznica 78 cm
Drastin Rječina 77 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -82 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -160 cm 266 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 45 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -25 cm
đurmanec Krapinica 40 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 45 cm 1.11 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 205 cm
Frkljevci Orljava 51 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 207 cm
Goričan Mura 244 cm
Gornja šumetlica Sivornica 24 cm
Gospić Novčica 129 cm
Grab 1 Grab 47 cm 1.63 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča 749 cm
Gradac Vrbova 37 cm
Grobnik Posert 94 cm
Gruda Uzv. Konavočica 22 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 44 cm
Gunja Save (сава, Sava) 284 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 284 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 282 cm
Gusce Sava 170 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 150 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 141 cm
Gvozd Trepča 49 cm
Han Cetina 42 cm 17.09 m³/s
Hrvatska Dubica Una -117 cm
Hrvatska Kostajnica Una 88 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 79 cm
Hrvatsko Kupa 39 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 4 cm
Hum Na Sutli Sutla 28 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 276 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 325 cm
Ilova Ilova 15 cm
Istarske Toplice Mirna 40 cm
Izvor žrnovnica 82 cm 0.55 m³/s
Izvor Gacke Gacka 41 cm
Izvor Kupice Kupica 24 cm
Izvor Rječine Rječina 20 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 5 cm
Jamnička Kiselica Kupa 125 cm
Janja Lipa Pakra 44 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 155 cm
Jasenovac Sava 172 cm
Jelengrad Vučica 211 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 144 cm
Juzbašići Mrežnica 54 cm
Kamanje Kupa 83 cm
Kamenmost Vrljika 4 cm
Kamenolom Bijela 22 cm
Karlovac Korana 306 cm
Karlovac Kupa -16 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 122 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 8.61 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 40 cm
Koretići Bregana 29 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 89 cm
Krkanec Plitvica 117 cm
Krupa Krupa 67 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 106 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -86 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 49 cm
Kupljenovo Krapina 92 cm
Kusonje Pakra 6 cm
Kutina Kutinica 17 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 74 cm 0.4 m³/s
Ladešić Draga Kupa 57 cm
Lazina Brana Kupčina 11 cm
Lepoglava Bednja 42 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 213 cm
Lipovac Bosut 183 cm
Ljubanj Spačva 201 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 62 cm
Lonjica Most Lonja 47 cm
Ludbreg Bednja
Luke Gornja Dobra 76 cm
Luketići Korana 66 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 278 cm
Majdan Jadro 43 cm
Martinovo Selo Rječina 3 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 59 cm
Maslenjača Ilova 22 cm
Medsave Save (сава, Sava) -184 cm
Metković Neretva 95 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 33 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9056 cm
Mokro Polje Zrmanja 66 cm 1.79 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 115 cm
Most Budak (Avs) Lika 80 cm
Most Buzet Mirna 51 cm
Moste I Ljubljanica 107 cm
Most Raša Raša 8 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 97 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 14 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 266 cm
Mutvica Raša 33 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 162 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -2 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 260 cm
Obrovac Zrmanja 99 cm
Odra Odra 96 cm
Opačac Vrljika 106 cm 5.29 m³/s
Opuzen Neretva 78 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 4 cm
Orlovac Ruda Velika 85 cm 8.92 m³/s
Osijek Donau (Drava) 217 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 196 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 110 cm
Pavića Most Cetina 75 cm 6.59 m³/s
Pavlovac česma 57 cm
Pengari Mirna 22 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2708 cm
Petnja Akumulacija Petnja 765 cm
Piljenice Pakra 37 cm
Plesmo Retencija Opeka 9048 cm
Pleternica Londža 27 cm
Plovanija Dragonja 13 cm
Podbadanj Dubračina 1 cm
Podsused Save (сава, Sava) -103 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 27 cm 0.18 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 95 cm
Ponte Porton Mirna -11 cm
Popovec Kašina 12 cm
Potpićan Raša 111 cm
Požega Orljava 14 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 35 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 17 cm
Rastoke Slunjčica 16 cm
Rečica 2 Kupa 73 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9298 cm
Resnik Londža 10 cm
Retencija Kupčina Kupčina 71 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 65 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -38 cm
Rušani županijski Kanal 115 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 48364 cm
Selo Kupa Kupa 18 cm
Sepčići Karbuna 32 cm
Sifon Odra Odra 82 cm
Sifon Odra Ok Odra -8 cm
široka Rijeka Glina 23 cm
šišinec Kupa 172 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 150 cm
Slavonski Brod Donau 157 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 148 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 206 cm
Slavonski Samac Save -52 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -60 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 10 cm
Sloboština Orljava 44 cm
Slunj Uzvodni Korana 38 cm
španjuša Tisovac 29 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 44 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 121 cm
Staševica Matica Vrgorska 80 cm
Stative Donje Donja Dobra 45 cm
štivica Kanal Crnac -52 cm
štrbački Buk Una 84 cm
Strmac Kupčina 7 cm
Struga Banska Una 73 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina 13 cm
Sunja Sunja 115 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -59 cm
Tikveš Donau (Dunav) 278 cm
Titov Trg Rječina 63 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 96 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 42 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 69 cm
Trilj žičara Cetina 54 cm 42.74 m³/s
Tuhovec Bednja 66 cm
Tunel čepić Boljunčica -37 cm
Turkovići Gornja Dobra 55 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 57 cm
Tvornica Papira Rječina 68 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 803 cm
Ustava črnec črnec 36 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 243 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -202 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 52 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -41 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 81 cm
Valići Rječina 22461 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 205 cm
Vaška županijski Kanal 133 cm
Velemerić Korana 56 cm
Velika Veličanka 15 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 26 cm
Veliko Vukovje Ilova 67 cm
Veljun Korana 106 cm
Veljun (Dhmz) Korana 109 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 84 cm
Vinkovci Bosut 160 cm
Vivoze Gacka 103 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 407 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 461 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 413 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 467 cm
Vranovina Glina 94 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 364 cm
Vrpolje Biđ 175 cm
Vuka Vuka 78 cm
Vukovar Donau (Dunav) 307 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 306 cm
Zabok Krapinica 59 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -150 cm
Zagreb Vrapčak 43 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -148 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 26 cm
Zamost2 čabranka 60 cm
Zapeć Kupa 59 cm
žegar Nizv. Zrmanja 52 cm
Zelenjak Sutla 122 cm
železnica Bednja 41 cm
Zlatar Bistrica Krapina 55 cm
županja Save (сава, Sava) 161 cm