We found 306 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 30 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 237 cm
Akumulacija Borovik Vuka 875 cm
Akumulacija Seginac Potok Seginac 246 cm
Aljmas Donau (Dunav) 514 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 511 cm
Bačica Akumulacija Bačica 584 cm
Badljevina Bijela 46 cm
Batina Donau (Dunav) 434 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 436 cm
Belisce Donau (Drava) 353 cm
Belišće (Dhmz) Drava 353 cm
Bilaj Lika 141 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 92 cm 8.1 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 250 cm
Božjakovina Zelina 53 cm
Bračak Krapina 35 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4013 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7770 cm
Bregana Remont Bregana 30 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9628 cm
Bročice Retencija Trstik 522 cm
Brodarci Kupa 76 cm
Brod Na Kupi Kupica 60 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 40 cm
Brzet Novljanska Ričina 23 cm
čačinci Potok Vojlovica 135 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 5 cm
čaglin Londža 38 cm
čazma česma 36 cm
Cerna Biđ 212 cm
Cernik šumetlica 15 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma 357 cm
čikotina Lađa Cetina 110 cm 8.53 m³/s
čovići Gacka 131 cm
Crnac Drau (Sava) 471 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 469 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 466 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 349 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 244 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 448 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 470 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 258 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 127 cm
đale Cetina 1094 cm
Dalj Donau (Dunav) 657 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 658 cm
Daruvar Toplica 15 cm
Davor Drau (Sava) 838 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 838 cm
đelekovec Segovina 92 cm
Dobretin Una 96 cm
Donja Dubrava Drava 50 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 88 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 121 cm
Donji Miholjac Drava 250 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 248 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava 248 cm
Dragotin Breznica 39 cm
Drastin Rječina 80 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -87 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, Сава, Sava) delayed
Dubrava štefanovec 17 cm
Dubravica Pazinski Potok 25 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 234 cm
đurmanec Krapinica 6 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 19 cm
Farkašić Kupa 355 cm
Frkljevci Orljava 95 cm
Garešnica Ilova 19 cm
Glina Glina 249 cm
Goričan Mura 251 cm
Gornja šumetlica Sivornica 8 cm
Gospić Novčica 404 cm
Grab 1 Grab 65 cm 4.47 m³/s
Grabarje Glogovica -12 cm
Gračac 2 Otuča 26 cm
Gradac Vrbova 58 cm
Grobnik Posert 87 cm
Gruda Uzv. Konavočica 36 cm 0.4 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 36 cm
Gunja Drau (Sava) 822 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 824 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 823 cm
Gusce Drau (Sava) 670 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 663 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 659 cm
Gvozd Trepča 24 cm
Han Cetina 41 cm 16.56 m³/s
Hrvatska Dubica Una 101 cm
Hrvatska Kostajnica Una 176 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 173 cm
Hrvatsko Kupa 50 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 9 cm
Hum Na Sutli Sutla 18 cm
Ilok Donau (Dunav) 492 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 499 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 480 cm
Istarske Toplice Mirna 24 cm
Izvor žrnovnica 108 cm 1.83 m³/s
Izvor Gacke Gacka 91 cm
Izvor Kupice Kupica 29 cm
Izvor Rječine Rječina 20 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 149 cm
Janja Lipa Pakra 87 cm
Jankovića Buk Zrmanja 56 cm 20.45 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 757 cm
Jasenovac Drau (Sava) 762 cm
Jelengrad Vučica 255 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 153 cm
Juzbašići Mrežnica 81 cm
Kamanje Kupa 90 cm
Kamenmost Vrljika 58 cm
Kamenolom Bijela 25 cm
Karlovac Korana 321 cm
Karlovac Kupa 70 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 167 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 20 cm 22.85 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 23 cm
Koretići Bregana 30 cm
Koritna Glogovnica 46 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 125 cm
Krkanec Plitvica 78 cm
Krupa Krupa 73 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 189 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -76 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 25 cm
Kupari Kupa 52 cm
Kupljenovo Krapina 82 cm
Kusonje Pakra 13 cm
Kutina Kutinica 10 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 38 cm
Laboratorij žrnovnica 92 cm 2.04 m³/s
Ladešić Draga Kupa 70 cm
Lazina Brana Kupčina 26 cm
Lepoglava Bednja 36 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 249 cm
Ljubanj Spačva 271 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 217 cm
Lonjica Most Lonja 43 cm
Ludbreg Bednja 6 cm
Luke Gornja Dobra 81 cm
Luketići Korana 94 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 852 cm
Majdan Jadro 65 cm
Martinovo Selo Rječina 2 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 61 cm
Maslenjača Ilova 31 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -162 cm
Metković Neretva 80 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 38 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9337 cm
Mokro Polje Zrmanja 71 cm 46.72 m³/s
Moslavina Drava 230 cm
Most Budak (Avs) Lika 908 cm
Most Buzet Mirna 52 cm
Moste I Ljubljanica 79 cm
Most Raša Raša -23 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 76 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 65 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 276 cm
Mutvica Raša 14 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9621 cm
Narta česma 185 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 20 cm
Nijemci Bosut 251 cm
Novo Virje Skela Drava 265 cm
Obrovac Zrmanja 66 cm
Odra Odra 545 cm
Opačac Vrljika 120 cm 12.73 m³/s
Opuzen Neretva 65 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 53 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 16 cm
Orlovac Ruda Velika 124 cm 18.9 m³/s
Osijek Donau (Drava) 275 cm
Osijek (Dhmz) Drava 272 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 182 cm
Pavića Most Cetina 80 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 85 cm
Pengari Mirna 18 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2879 cm
Petnja Akumulacija Petnja 849 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9352 cm
Pleternica Londža 71 cm
Plovanija Dragonja 10 cm
Podbadanj Dubračina
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -128 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 44 cm 1.41 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 100 cm
Ponte Porton Mirna -23 cm
Popovec Kašina 18 cm
Potpićan Raša 67 cm
Požega Orljava 52 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 167 cm
Preljev Jantak česma -107 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 24 cm
Rastoke Slunjčica 28 cm
Rečica 2 Kupa 155 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9608 cm
Resnik Londža 56 cm
Retencija Kupčina Kupčina 199 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 60 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 157 cm
Rušani županijski Kanal 159 cm
Samobor Gradna 24 cm
Selište (Avs) Lika 48342 cm
Selo Kupa Kupa 48 cm
Sepčići Karbuna 17 cm
Sifon Odra Ok Odra 219 cm
Sifon Odra Odra 217 cm
široka Rijeka Glina 56 cm
šišinec Kupa 308 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 80 cm
Slavonski Brod Donau 688 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 687 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 688 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 729 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 730 cm
Slavonski Samac Drau (Sava) 525 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 527 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 76 cm
Sloboština Orljava 79 cm
Slunj Uzvodni Korana 82 cm
španjuša Tisovac 5 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 11 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 1789 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 667 cm
Staševica Matica Vrgorska 214 cm
Stative Donje Donja Dobra 60 cm
štivica Kanal Crnac 70 cm
štrbački Buk Una 127 cm
Strmac Kupčina 6 cm
Struga Banska Una 185 cm
Strug - Batinske Rog 104 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 225 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9341 cm
Stružec Kanal Obžev 215 cm
Stubičke Toplice Topličina 6 cm
Sunja Sunja 115 cm
Terezino Polje Drava -46 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -55 cm
Tikveš Donau (Dunav) 458 cm
Titov Trg Rječina 30 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 155 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 62 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 112 cm
Trilj žičara Cetina 85 cm 65.33 m³/s
Tuhovec Bednja 69 cm
Tunel čepić Boljunčica -48 cm
Turkovići Gornja Dobra 60 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 60 cm
Tvornica Papira Rječina 100 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 357 cm
Ustava črnec črnec 285 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 444 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 239 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) 27 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 542 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 538 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 56 cm
Valići Rječina 22532 cm
Vaška županijski Kanal 182 cm
Velemerić Korana 95 cm
Velika Veličanka 23 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 9 cm
Veliko Vukovje Ilova 133 cm
Veljun Korana 140 cm
Veljun (Dhmz) Korana 144 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 36 cm
Vinkovci Bosut 180 cm
Vivoze Gacka 162 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 564 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 616 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 621 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 622 cm
Vranovina Glina 96 cm
Vrbovka Drava 361 cm
Vrpolje Biđ 241 cm
Vuka Vuka 204 cm
Vukovar Donau (Dunav) 460 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 456 cm
Zabok Krapinica 25 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -131 cm
Zagreb Vrapčak 44 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -148 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 30 cm
Zamost2 čabranka 47 cm
Zapeć Kupa 63 cm
žegar Nizv. Zrmanja 92 cm
Zelenjak Sutla 96 cm
železnica Bednja 38 cm
Zlatar Bistrica Krapina 97 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 752 cm
Zvečevo Brzaja