We found 1 actual water levels for 'Spojni Kanal Zlgč'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 62 cm