We found 1 actual water levels for 'Prinses Margrietkanaal'.

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Burgumerdaam Boezem Prinses Margrietkanaal -40 cm