We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Opplisjön'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Oppli Utloppet Av Opplisjön 0.27 m³/s