We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Tjeggelvas'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Stenudden Utloppet Av Tjeggelvas 163.45 m³/s